Otorento iconOtorento icon

Çerez Politikası

Çerez Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

OTORENTO.com.tr Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır) Otorento Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “FIRMA” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır ve OTORENTO.com.tr Gizlilik Politikası'nın ekini oluşturmaktadır.

Birçok web sitesi gibi, OTORENTO.com.tr'de de (aşağıda kısaca “OTORENTO” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, OTORENTO üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

FIRMA, bu Politika'yı OTORENTO'da hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, FIRMA tarafından yönetilirken,üçüncü taraf çerezlerini farklı firmalar yönetmektedir.

Kullanım ömürlerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilir.

Kullanım amaçlarına göre, site içi teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

OTORENTO'da Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

OTORENTO'nun çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, OTORENTO üyelerinin giriş yapabilmesi için üyelik bilgileriyle oturum açılması.

OTORENTO'yu analiz etmek ve performansını artırmak. Örneğin, ziyaretçi sayısının tespit edilerek performans ayarlarının yapılması veya ziyaretçilerin aradıklarını daha kolay bulabilmelerinin sağlanması.

OTORENTO'nun işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, ziyaretçinin sonraki ziyaretlerinde kullanıcı adı bilgisinin veya uçuş arama sorgularının hatırlanması veya üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlanması.

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklam faaliyetleri gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri araçlar ve lokasyonlara göre ilgi alanlarıyla ilgili reklamların gösterilmesi.

Çerez Tercihleri Nasıl Yönetilir?

Ziyaretçilerin kendilerine ait hangi kişisel verilerin toplanabildiği konusunda tercihlerini serbestçe kullanabilmesi FIRMA için son derece önemlidir. Bununla birlikte, OTORENTO'nun çalışması için zorunlu olan Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olamamaktadır. Ayrıca, bazı Çerezlerin kapatılması halinde OTORENTO'nun çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatırız.

OTORENTO'da kullanılan Çerezlere dair tercihlerini ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, OTORENTO'yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezleri kullanılmasını engelleme, Çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik gösterebilmekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin OTORENTO'ya erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız

Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız

Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı Çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.

Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler,

FIRMA'ya başvurarak, kendileriyle ilgili,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden iletilildiğinde her halükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, FIRMA, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi için bkz: Aydınlatma Metni

Rıza ve Politikadaki Değişiklikler

FIRMA, Politika ile ziyaretçilerine Çerez kullanımı konusunda detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda bilgilendirmede bulunmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, OTORENTO'da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve OTORENTO'nin kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Ziyaretçilerin Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

FIRMA, Politika hükümlerini istediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika OTORENTO'da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Çerez Türleri

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin OTORENTO'yu ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince OTORENTO'nun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler OTORENTO'nun işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri OTORENTO'yu kullanım amacınız gibi hususları göz önünde bulundurarak size özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde OTORENTO, aynı cihazla tekrar ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda OTORENTO tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve varsa, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile OTORENTO'nun çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak OTORENTO'ya giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin OTORENTO'da ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

OTORENTO'da kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı OTORENTO sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örnegin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile OTORENTO'yu ziyaret edenlerin sayıları, OTORENTO'da görüntülenen sayfaların tespiti, OTORENTO ziyaret saatleri, OTORENTO sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Otorento icon

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Pembe Köşk Apt. No:246/5 A Blok Göztepe / İstanbul

info@otorento.com.tr

444 30 09

0530 969 36 97

Bir Araç Kirala

Abone Ol

Kampanya ve fırsatlardan ilk siz haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.


Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti

Sosyal Medyada biz :


Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti

Otorento icon

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Pembe Köşk Apt. No:246/5 A Blok Göztepe / İstanbul

info@otorento.com.tr

444 30 09

0530 969 36 97

Abone Ol

Kampanya ve fırsatlardan ilk siz haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti

Sosyal Medyada biz :

Sosyal Medyada biz :


Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti