Otorento icon

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK AYDINLATMA METNİ


Aydınlatmanın Amacı ve Veri Sorumlusu

Otorento.com.tr Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma Metni) amacı, Otorento Turizm Organizasyon ve Limited şirketi (OTORENTO) tarafından yönetilmekte olan www.otorento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinin, kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Ayrıca Kullanıcıların Otorento.com.tr’nin kullanımı ile ilgili olarak OTORENTO tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Otorento.com.tr’e girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde aydınlatmaktır.

Otorento.com.tr olarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Bu amacı gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

Otorento.com.tr araç kiralama hizmeti  vermektedir. Bu faaliyet içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel verileriniz Otorento.com.tr’nin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler bağlamında işlenebilmektedir. Bu bağlamda işlediğimiz kişisel verileriniz kullandığınız Otorento.com hizmetine ve süreçlerine göre değişmekte olup, işbu aydınlatma metni kullandığınız hizmet ve süreçlere göre hazırlanmış tüm işleme faaliyetleri konusunda bilgi sahibi olmanızı amaçlamaktadır.

Otorento, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman Otorento.com.tr üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme ve değişiklikler Otorento.com.tr’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Veri Sorumlusu

Tüm veri işleme süreçlerine ilişkin olarak sizinle ilgili işlenen kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Otorento Turizm Organizasyon Limited Şirketi’dir.

Süreçlerine göre işlenen kişisel verileriniz, işleme amaçları, hukuki sebepleri ve aktarıma ilişkin bilgileri sol taraftaki bölümden seçerek hangi süreçte hangi verilerin nasıl işlendiğini öğrenebilir; kişisel verilerinizin ne şekilde elde edildiği, verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızın ne olduğu ve bu hakları kullanmak için Otorento’ya ne şekilde başvuracağınıza ilişkin bilgileri de burada bulabilirsiniz.

Süreçlere Göre İşlenen Verileriniz

Web Sitesi Ziyareti

Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Otorento tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Web Sitesi Trafik Bilgileri

(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Çerezler Hakkında Bilgilendirme’yi inceleyebilirsiniz.


.

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle


Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Otorento Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi'ne istinaden; 


Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, TC Vatandaşı Değil ),  İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni),  Seyahat Bilgileri (Uçuş Bilgileri),  İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Şifre / Parola),  Hukuki İşlem (Aydınlatma Metni Okundu Bilgisi , Açık Rıza Onayı, Veri Silme Talebi )


Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Amacıyla

Facebook veya Google ile giriş yapıyorsanız

Kimlik (Soyad, Ad),  İletişim (E-Posta Adresi),  İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Kullanıcı Adı),  Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf)


KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerinegetirebilmesi için zorunlu olması sebebiyleİletişim, Reklam ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden; 

İletişim(Ticari Elektronik İletişim İzni)

Mal / Hizmet Üretim, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Kimlik(Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Bilgisi), Müşteri İşlem(E-ticarete ilişkin kayıtlar)


KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumundaİletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla

Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde

İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni)


Üyelik

Web Sitesine Üye Oluyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Otorento tarafından işlenen siz, web sitesine üye olmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Eğer Facebook veya Google ile web sitesine veya mobil uygulamaya giriş yapmak istiyorsanız, giriş bilgileriniz kimlik doğrulama işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google veya Facebook sağlayıcıları ile paylaşılabilir.

Araç Kiralama

Araç Kiralamak İstiyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Otorento tarafından işlenen siz, araç kiralama sorgulaması yapmanız sebebiyle Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Müşteri İşlem (Teslim Alış Yeri, Teslim Ediş Yeri, Teslim Alış Tarihi, Teslim Ediş Tarihi, Teslim Alış Saati, Teslim Ediş Saati, Kiralanan Araç Bilgileri, Eklenen Güvenceler, Alınan Ek Hizmetler, Kiralama Koşulları)

 • Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle

Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Web Sitesi Kullanım (Sorgulama) Sözleşmesi'ne istinaden ve

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden; 

Fatura’da yer alan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), Adres (Adres İl, Adres İlçe), Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet, Tutar)

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

Vergi Usul Kanunu (kanun No: 213)'ndaki Fatura Ve İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu'na (Md. 230/1 5. bent ve Md.232/1); Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:433)'ndaki E-arşiv Fatura Düzenleme Zorunluluğu'na (Madde 3/b); Vergi Usul Kanunu'ndaki Vergiye İlişkin Defter Ve Vesikaları Muhafaza'ya (Madde 253) istinaden

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

Alıcı / Amaç

Veriler

Araç Kiralama Firmasına araç kiralama hizmetinin sunulabilmesi amacıyla

Kimlik (Soyad ve Ad) İletişim (Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi) Seyahat Bilgileri (Uçuş No) Müşteri İşlem (Teslim Alış Yeri, Teslim Ediş Yeri, Teslim Alış Tarihi, Teslim Ediş Tarihi, Teslim Alış Saati, Teslim Ediş Saati, Kiralanan Araç Bilgileri, Eklenen Güvenceler, Alınan Ek Hizmetler ve Kiralama Koşulları);

E- Fatura Entegratörü'ne e-fatura düzenlenebilmesi amacıyla

Kimlik (Soyad, Ad ve T.C. Kimlik No) Adres (Adres İl ve Adres İlçe) Müşteri İşlem (Satılan Ürün / Hizmet ve Tutar);

kişisel verileriniz aktarılır.

Ayrıca aracı kiralayan kişinin kimlik bilgileri ile kiralanan araca ilişkin bilgiler, araç kiralama şirketi tarafından yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne aktarılacaktır.

İletişim

Web Sitemizdeki İletişim Formu Üzerinden Bizimle İletişime Geçiyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Otorento tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret ederek iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçmek istemeniz sebebiyle Ziyaretçi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Kimlik

(Ad, Soyad) 

İletişim

(E-posta adresi, telefon numarası)

Müşteri İşlem

(Mesajınız, İlgili olduğu servis)

 • lletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla

KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Talebinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündür.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz Otorento.com.tr web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız veya bazı bilgilerinizin çerezler aracılığı ile toplanması gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı veri sorumlusu olan firmamıza başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırılarak (i) Kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) Gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm)

Otorento icon

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Pembe Köşk Apt. No:246/5 A Blok Göztepe / İstanbul

info@otorento.com.tr

444 30 09

Bir Araç Kirala

Güvenilir ve Şeffaf


Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti

Sosyal Medyada biz :


Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti

Otorento icon

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Pembe Köşk Apt. No:246/5 A Blok Göztepe / İstanbul

info@otorento.com.tr

444 30 09

Abone Ol

Kampanya ve fırsatlardan ilk siz haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.

Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti

Sosyal Medyada biz :

Sosyal Medyada biz :


Bütün hakları saklıdır. Otorento 2023.Otorento Turizm ve Organizasyon Ltd. Şti